00420 731 655 140 info@vvis.cz

Titul DBA

Studium DBA (Doctor of Business Administration) pro vrcholový management v oblasti veřejné správy.

Titul MBA a LL.M.

V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme studium v oborech MBA a LL.M, a to za bezkonkurenčně nejnižší cenu.

Titul Bc. a Mgr.

Nabízíme studium ve třech bakalářských a třech magisterských studijních programech.

Studium pedagogiky

Pedagogika pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku.

Studium DBA:

Studium v programu DBA – management veřejné správy je určeno top manažerům, zpravidla absolventům profesně vzdělávacího programu MBA a absolventům vysokoškolského studia II. stupně (Ing., Mgr.). Studium je zaměřeno zejména na vrcholový management s akcentem na schopnost k tvůrčí vědecké práci zaměřené na oblast rozvoje veřejné správy. Po jeho úspěšném ukončení získá absolvent kurzu profesní titul Doctor of Business Administration, ve zkratce DBA, psaný za jménem.

Kompletní třísemestrové studium DBA v českém jazyce za konečnou cenu 92 000 Kč s možností měsíčních splátek.

Výhody vyplývající ze studia profesního vzdělávacího programu DBA:

 • Nejaktuálnější informace z oblasti moderního managementu.
 • Ucelený pohled na problematiku veřejné správy, zejména na trend informatizace a problematiku veřejných financí.
 • Navázání nových kontaktů profesního, obchodního i osobního charakteru.
 • Prestižní vzdělání slibující postup v kariérním žebříčku, lepší finanční ohodnocení a silnější pozici absolventů na trhu práce.

Studium MBA a LL.M:

Profesní vzdělávací program Master of Business Administration (MBA) a profesní vzdělávací program Master of Laws (LL.M.) představují moderní formu vzdělávání pro střední a vyšší management, ředitele, majitele společností či pracovníky z veřejné správy. Tituly MBA a LL.M. patří celosvětově mezi nejoblíbenější formy dalšího profesního vzdělávání.

Jejich obliba roste i v České republice a důvodů je hned několik. Od těch souvisejících se zvyšováním kvalifikace přes ekonomické důvody, které mají vliv na kariérní růst absolventa společně se zvýšením jeho finančního ohodnocení. Dosažení titulů MBA nebo LL.M. v oboru veřejné správy je tak skvělá možnost, jak se odlišit od ostatních a otevřít si nové možnosti pro svůj profesní a osobnostní růst.

Třísemestrové studium MBA a LL.M. v českém jazyce za konečnou cenu 60 000 Kč s možností měsíčních splátek.

Výhody, vyplývající ze studia profesního vzdělávacího programu MBA a LL.M:

 • Propojení teoretických poznatků s praktickými dovednostmi a jejich okamžitá aplikovatelnost.
 • Nové informace a aktuální trendy z oblasti managementu a práva.
 • Cenné rady využitelné ve vlastní firmě nebo zaměstnání přímo od odborníků.
 • Navázání nových kontaktů profesního, obchodního i osobního charakteru.
 • Možnost postupu v kariérním žebříčku.
 • Předpoklad pro lepší finanční ohodnocení.
 • Prestižní vzdělání, které posiluje pozici absolventů na trhu práce.

Lektorský sbor:

Poskytování obecně prospěšných služeb, v oblasti vzdělávání, pořádání odborných přednáškových kurzů, konferencí, školení a jiných vzdělávacích akcí zajišťuje na rok náš lektorský sbor:

 • Garant – lektor: prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA
 • Garant – lektor: doc. Ing. Jozef Strišš, CSc.
 • Garant – lektor: PhDr. Ivan Gosiorovský, MBA, LL.M.
 • Garant – lektor: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
 • doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc.
 • pplk. doc. PhDr. Ing.  Kristína Králiková, PhD., MBA
 • doc. PhDr. Ludmila Čirtková, CSc.
 • doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., MBA, LL.M.
 • doc. Ing. arch Janka Betáková, PhD.
 • doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
 • doc. PaedDr. Samuel Uhrin, CSc.
 • PhDr. Miroslav Kmošena, PhD., MBA
 • Ing. Josef Polák, PhD.
 • Ing. Margaréta Nadányiová, PhD.
 • MUDr. Leopold Brychta, MBA
 • JUDr. František Klimus
 • Ing. Ivana Pilková, MBA

Názory absolventů:

„Po získání titulu MBA mne začalo na LinkedIn oslovovat s nabídkou práce mnohem více zajímavých společností.“

Ing. Zdena Nováková

„Studijní program MBA byl pro mne velkou výzvou. Obohatil mne o řadu cenných informací i pro můj obor stavebnictví.“

Bc. Josef Potěcha

„Studium programu MBA pro mne bylo výzvou a cílem k dosažení dalšího vzdělání a rozšíření znalostí a dovedností v rámci oboru i mimo něj. Cenné poznatky využívám k zvýšení efektivity práce a dosažení lepších výsledků ve svém oboru.“

Ing. Bc. Šárka Pešová

„Již během studia MBA mi byla nabídnuta lepší pozice v rámci naší korporace. Investice do vzdělání se mi rychle vrátila.“

Ing. Jan Broušek

Naše studium MBA a LL.M. v číslech

Více než

550
úspěšných absolventů

Přes

610
udělených titulů

Nejméně

640
odučených hodin

Otevíráme

8.
ročník

Máte-li jakékoli dotazy stran našich studijních programů, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vás uslyšíme.