Skip to content
Tel.: 00420 731 655 140    info@vvis.cz

Nezávazná přihláška ke studiu. Zanechejte na sebe kontakt (e-mail či telefon) a budeme vás obratem kontaktovat s dalšími podrobnostmi.

    Váš e-mail

    Váš telefon

    Vámi zvolený obor studia:
    DBAMBALL.M.Bc.Mgr.Studium pedagogiky

    Jste absolventem nebo aktuálním studentem NCONZO a máte (nebo budete mít) specializaci v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví s označením odbornosti specialisty?
    AnoNe

    Podrobnosti k přihláškám do studijních programů Bc. a Mgr.

    Přihlášky pro bakalářské a magisterské studijní programy se podávají na formuláři Přihláška ke studiu na vysoké škole (SEVT, může být česká i slovenská):

    V přihláškách do jednotlivých kolonek napište:

    Vysoká škola – Vysoká škola Danubius
    Fakulta – kolonka bude prázdná
    Študijný program – název studijního programu
    Forma štúdia – externá nebo denní
    Metóda – kolonka bude prázdná
    Prijímaciu skúšku budem robiť z cudzieho jazyka – kolonka bude prázdná

    Přijímací řízení je bez přijímacích zkoušek

    Uchazeč se hlásí ke studiu zasláním přihlášky na zvolenou formu studia a zvolený studijní program. Přihlášky je potřeba zaslat v řádném termínu do 30. 6. 2024.

    K přihlášce na bakalářský studijní program je potřeba přiložit:

    •  ověřenou kopii maturitního vysvědčení
    •  krátký životopis
    •  doklad o zaplacení poplatku za přihlášku

    Uchazeč, který ukončí středoškolské vzdělání v probíhajícím akademickém roce, je povinný předložit doklad o maturitní zkoušce po jejím vykonání.

    K přihlášce na magisterské studium je potřeba přiložit (jen pro zájemce z jiných škol):

    • ověřenou kopii diplomu
    • vysvědčení a dodatek k diplomu
    • doklad o zaplacení poplatku za přihlášku

    Poplatek za podání přihlášky: 43 €
    Poplatek uhraďte na bankovní účet:
    IBAN: SK69 0900 0000 0002 0192 7056
    BIC: GIBASKBX
    SLSP – pob. Sládkovičovo
    KS: 0308
    VS:077

    Při platbě převodem žádáme uvést do poznámky jméno a příjmení uchazeče.

    Přihlášky zasílejte výhradně v tištěné verzi na adresu:

    Veřejnosprávní vzdělávací institut, o.p.s. Strážnice
    nám. Svobody 494
    696 62 Strážnice

    Máte-li jakékoli dotazy stran našich studijních programů, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vás uslyšíme.

    Back To Top