Skip to content
Tel.: 00420 731 655 140    info@vvis.cz

Mezinárodní konference: Modernizace veřejné správy

Dámy a pánové, dostává se Vám do rukou sborník mezinárodní konference na téma „Modernizace veřejné správy“, která byla organizována Veřejnosprávním institutem o.p.s ve Strážnici spolu s Fakultou veřejné politiky a veřejné správy v Sládkovičove na Slovensku.

Sborník konference v důsledku zaměření přijatých příspěvků jsme rozdělili na tři samostatné sekce. V první sekci – moderní veřejná správa – se autoři zaměřili na základní principy veřejné správy, na některé otázky související s její transformací, dále pak na skutečnost, že veřejná správa se stává garantem legálních veřejných zakázek a také nástrojem pro boj proti korupci. Je zde například rozebrána role veřejné správy při podpoře malých a středních podniků jakož i rodinných podniků. Nalezneme zde také diskusí nad současnou úrovní a dalším rozvojem EU, jakožto garantem další modernizace veřejné správy.

Další část sborníku je vyhrazena problematice uplatnění moderních prostředků a metod podporujících zkvalitnění řízení veřejné správy. Je zde vyzvednut význam analytických nástrojů sloužících k analýze a vyhodnocování dat z online prostředí veřejné správy a následně dokladování jejich funkčnosti pro použití při řízení veřejné správy. Jiný z článků prezentuje možnosti uplatnění různých optimalizačních metod na podporu rozhodování v podmínkách veřejné správy. Ty jsou založeny na nejnovějších matematických poznatcích, na fuzzy logice, genetických algoritmech a řadě dalších. Kromě uvedeného jsou zde prezentovány i jiné praktické aplikace teoretických poznatků a metod, které výrazně zlepšují kvalitu řízení veřejné správy.

Třetí skupinu tvoří příspěvky zaměřené na lidské zdroje. Personální management představuje jednu z nejvýznamnějších součástí řízení orgánů veřejné správy a regionálního rozvoje. Předložené příspěvky ilustrují praktické zkušenosti z personálního managementu z různých oblastí, které přímo nebo nepřímo souvisí s veřejnou správou. Jde například o personální marketing, který je definován jako proces zajišťující dlouhodobou kvalitu lidských zdrojů – strategický potenciál v rámci plánování zaměstnanců. Jsou zde příspěvky zaměřené také na kariérní vzdělávání a karierní poradenství a na celou řadu problémů z této oblasti.

Pevně věřím, že soubor příspěvků předložených v daném sborníku může být přínosem všem, kteří se o rozvoj veřejné správy zajímají, ať již jako uživatelé nebo jeho tvůrci.

Ve Strážnici 14. prosince 2019                            PaedDr. Mgr. Pavel Sečka, MBA, LL.M

garant konference

Výstup z konference si můžete stáhnout v angličtině (PDF).

Studujte atraktivní obory, které mají skvělou budoucnost.

Back To Top