00420 731 655 140 info@vvis.cz

Veřejnosprávní vzdělávací institut o.p. s. v rámci spolupráce s Vysokou školou DTI nabízí možnost získání vysokoškolského vzdělání v následujících bakalářských studijních programech, což znamená, že budete studenty DTI, nikoliv našeho institutu.

Učitelství praktické přípravy v ekonomických předmětech

Je akreditovaný ve studijním oboru 1.1.2 Učitelství profesních předmětů a praktické přípravy se zaměřením na ekonomiku.

Uplatnění absolventů: učitel praktického odborného výcviku pro profesní přípravu v oblasti profesního zaměření na ekonomiku na středních odborných školách, administrativě-technický pracovník pro zabezpečení praktického vyučování, instruktor aktivit souvisejících s mimoškolní zájmovou činností mládeže v příslušném profesním oboře, aj.

Udělený titul: Bc.
Forma studia: externí
Délka studia: 3 roky

Výše školného za semestr:
Externí forma: 305 Eur

Učitelství praktické přípravy

Je akreditovaný ve studijním oboru 1.1.2 Učitelství profesních předmětů a praktické přípravy. Studenti se mohou od druhého ročníku oborově specializovat výběrem předmětů ze třech profesních oblastí: elektrotechnika, ekonomika a administrativa, strojírenství.

Uplatnění absolventů: učitel odborného praktického výcviku na středních odborných školách, administrativně-technický pracovník pro zabezpečení praktického vyučování, instruktor odborné oblasti v mimoškolní činnosti s mládeží, aj.

Udělený titul: Bc.
Forma studia: externí
Délka studia: 3 roky

Výše školného za semestr:
Externí forma: 305 Eur

Elektronika dopravních prostředků

Je akreditovaný ve studijním oboru 5.2.13 Elektronika a poskytuje teoretickou a praktickou přípravu v oblasti elektronických systémů automobilů a letadel.

Uplatnění absolventů: široké uplatnění zejména v oblastech technické činnosti při provozu a opravách automobilové a letecké techniky, střední management řízení provozu, řízení servisní a poradenské činnosti, aj.

Udělený titul: Bc.
Forma studia: externí
Délka studia: 3 roky

Výše školného za semestr:
Externí forma: 367 Eur

Přihlášky

Přihlášky se podávají na formuláři: Přihláška ke studiu na vysoké škole (SEVT, přihláška pro bakalářské studium)

  • Přijímací zkoušky nejsou.
  • Poplatek za přijímací řízení: bez poplatku.

U přihlášek na bakalářské obory uchazeč do jednotlivých kolonek napíše:
Vysoká škola – Vysoká škola DTI, s.r.o.
Fakulta – kolonka bude prázdná
Detašované pracovisko – Dubnica nad Váhom – S
Študijný program – název studijního programu
Forma štúdia – externá
Metóda – kolonka bude prázdná
Prijímaciu skúšku budem robiť z cudzieho jazyka – kolonka bude prázdná

Přílohy:

  • Podepsaný životopis.
  • Ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na adresu: Veřejnosprávní vzdělávací institut o.p.s., P.O.Box 25, nám. Svobody 494, 696 62 Strážnice

Máte-li jakékoliv dotazy stran našich studijních programů, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vás uslyšíme.