Skip to content
Tel.: 00420 731 655 140    info@vvis.cz

Studium DBA – Management Veřejné Správy

Studium DBA – management veřejné správy je určeno top manažerům, zpravidla absolventům profesně vzdělávacího programu MBA a absolventům vysokoškolského studia II. stupně (Ing., Mgr.). Studium je zaměřeno zejména na vrcholový management s akcentem na schopnost k tvůrčí vědecké práci zaměřené na oblast rozvoje veřejné správy. Po jeho úspěšném ukončení získá absolvent kurzu profesní titul Doctor of Business Administration, ve zkratce DBA, psaný za jménem.

Zaměření studia DBA

Studium DBA – management veřejné správy zprostředkovává studentům nejaktuálnější informace z oblasti moderního managementu bezprostředně použitelných v praxi. Jednotlivé vzdělávací moduly jsou koncipovány tak, aby poskytly ucelený pohled na problematiku veřejné správy a poskytly solidní znalosti účastníkům kurzu aktivně se následně zapojit do modernizace a efektivního managementu chodu veřejné správy. Pozornosti neunikne současný trend informatizace veřejné správy, aktuální problematika veřejných financí, specifické přístupy k řešení lidských zdrojů v podmínkách veřejné správy a celá řada dalších otázek.

Průběh studia DBA

Studium je rozvrženo do tří semestrů, v nichž student absolvuje pět specializovaných modulů. Následně pak konzultuje svou závěrečnou práci. Výuka programu probíhá kombinovanou formou. Na konci studia každý vypracuje závěrečnou práci, kterou následně obhajuje.

Cena za studium DBA: 92 000 Kč (možnost měsíčních splátek)
Cena za studium DBA pro absolventy programu MBA či LL.M. Veřejnosprávního vzdělávacího institutu o.p.s.: 78 000 Kč (možnost měsíčních splátek)
Délka studia: 18 měsíců

Podrobnosti o studiu Vám poskytne naše studijní referentka:

Studijní referentka DBA na tel.: +420 731 655 140 nebo na info@vvis.cz.

Chcete titul DBA? Přihlaste se ještě dnes!

Back To Top