Skip to content
Tel.: 00420 731 655 140    info@vvis.cz

Co znamená titul MBA & LL.M.
(Master of Business Administration)
(Masters of Laws)

Profesní vzdělávací program Master of Business Administration a Masters of Laws je určen nejen vám, kteří se profesně věnujete veřejnoprávní činnosti, nýbrž všem vedoucím pracovníkům a manažerům na nejrůznějších řídících úrovních.

Co získám studiem MBA & LL.M.

Cílem studijního programu je poskytnou účastníkům vzdělávacího programu poznatky z uplatňování právních norem v zemích Evropské unie. Rozvinout potřebné profesní kompetence právníků, pracovníků veřejné správy a ostatních zájemců o specializační profesní studium. Dále je vytvářen základ pro rozvoj komunikativních, organizačních a řídících dovedností a proklientsky orientované pojetí práce. Tím budou absolventům poskytnuty lepší podmínky nejen pro kvalitnější výkon profese, ale i pro rozšíření možností jejich uplatnění i kariérního růstu.

Charakteristika studia MBA a LL.M.:

Studium MBA

Titul MBA pochází z anglického Master of Business Administration, což lze volně přeložit jako magistr ekonomie a managementu. Jedná se o profesní vzdělávací program, který je zaměřen na praktické znalosti a dovednosti v oblasti managementu. Přestavuje moderní formu vzdělávání manažerů.

Při studiu MBA posluchači získají především praktické dovednosti, které mohou aplikovat přímo ve svém zaměstnání nebo ve firmě.

Absolventi s titulem MBA mají předpoklady pro postup v kariérním žebříčku, posílení své pozice na pracovním trhu a příslib získání lepšího finančního ohodnocení.

Studium LL.M.

Titul LL.M. (Masters of Laws) je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti soukromého práva se specializací na správní právo.

V rámci tohoto programu se posluchači seznámí s principy a zásadami nového občanského zákoníku a zákonem o obchodních korporacích. Pozornost je věnována především právu obchodních společností, závazkovým právním vztahům a obchodnímu právu v kontextu EU, jako i v širším mezinárodním měřítku.

Program je určen především pro uchazeče s předchozím právním vzděláním, jako jsou advokáti, koncipienti, notáři či právní specialisté, ale také pro vrcholové manažery tuzemských i zahraničních společností, ředitele firem a pracovníky veřejné správy, kteří se zabývají obchodním a podnikovým právem, a kteří neustále pracují na zdokonalení své kvalifikace.

Cíle studijního programu MBA a LL.M.

Praktické informace

Název studijního programu: Veřejnosprávní činnost
Typ studijního programu: Specializační studium
Jazyk: výuka probíhá v českém a slovenském jazyce
Zahájení studia: vždy v září a v únoru
Standardní doba studia: 3 semestry (18 měsíců)
Hodinová dotace jednoho modulu: 100 vyučovacích hodin
Forma studia: kombinované distanční studium (3× za 1 semestr, vždy o víkendu – termíny jsou určeny při zahájení studia)
Místo výuky: Vzdělávací program je realizován na Střední škole hotelové, služeb a Veřejnosprávní akademii, s.r.o. ve Strážnici, okr. Hodonín.

Podmínky přijetí ke studiu

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo víceletá manažerská praxe ve vedoucích funkcích.
 • Přijetí ke studiu probíhá bez přijímacích zkoušek.

Povinné přílohy k přihlášce (můžete odevzdat při vaší první osobní návštěvě):

 • Ověřená kopie vysokoškolského diplomu.
 • Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně dodatku k diplomu.
 • Strukturovaný životopis.

Cena za celé studium MBA nebo LL.M.

 • Cena za celé dvouleté studium je 60 000 Kč vč. DPH (možnost pravidelných měsíčních splátek)
 • Akce pro týmy: 4 + 1 student zdarma

Studijní plán & průběh studia MBA a LL.M.

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem tři studijní moduly, jejichž obsah je následující:

 1. Řízení lidských zdrojů ve veřejné správě
 2. Management a marketing ve veřejné správě
 3. Veřejná politika a veřejná správa

Jednotlivé moduly jsou akreditovány jako samostatné kurzy.

V každém modulu (semestru) se konají úvodní semináře, kde se posluchači setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři studenty seznámí s probíranou látkou a s podmínkami jejich absolvování.

Studium probíhá primárně v českém, popř. slovenském jazyce. Proto jsou plně akceptovány seminární i závěrečné práce v obou jazycích. V průběhu celého studia mohou posluchači konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, e-mailem a především osobně.

Posluchači se na plnění studijních povinností připravují účastí na tutoriálech, konzultacemi s lektory a samostudiem studijních podkladů. Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu, která je následně hodnocena lektorem.

Ukončení studia

Jednotlivé vzdělávací programy (moduly) budou ukončeny testem, nebo seminární prací. Po úspěšném ukončení každého vzdělávacího programu obdrží posluchač certifikát o jeho absolvování.

Podmínky udělení profesního titulu MBA a LL.M.:

Po předložení certifikátů jednotlivých modulů, a na základě obhajoby závěrečné práce, obdrží posluchač profesní titul MBA anebo titul LL.M udělený Veřejnosprávním vzdělávacím institutem o.p.s.

Naše studium MBA a LL.M. v číslech

Více než

Přes

Nejméně

Otevíráme

Lektorský tým studijních programů MBA a LL.M.

 • Garant – lektor: prof. PhDr. Peter Čajka, PhD.
 • Garant – lektor: doc. Ing. Dušan Masár, PhD.
 • Garant – lektor: doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.
 • prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA
 • prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc.
 • doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc.
 • doc. PhDr. Natália Kováčová, PhD.
 • doc. Ing. Jozef Strišš, CSc.
 • PhDr. Miroslav Kmošena, PhD., MBA
 • PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA
 • Mgr. Dávid Kollár, PhD.
 • PhDr. Jozef Vlčej, PhD.
 • Ing. Josef Polák, Ph.D.
 • Mgr. David Drápela

Identifikační údaje

Vzdělavatel: Veřejnosprávní akademie a střední škola, s.r.o.
Sídlo: nám. Svobody 494, 696 62 Strážnice
Zřizovatel školy: Ing. Ilona Zdražilová
Adresa: nám. Svobody 494, 696 62 Strážnice
Ředitelka školy: Ing. Hana Veselá, MBA
Datum zřízení (založení) školy: 15. 7. 1997
Kód a název oboru vzdělání: 68-43 M/01 Veřejnosprávní činnost

Máte-li jakékoliv dotazy stran studijních programů MBA a LL.M., neváhejte nás kontaktovat. Rádi vás uslyšíme.

Back To Top