00420 731 655 140 info@vvis.cz

Veřejnosprávní vzdělávací institut  o.p. s.  v rámci spolupráce s Vysokou školou DTI nabízí možnost získání vysokoškolského vzdělání v následujících magisterských studijních programech, což znamená, že budete studenty DTI,  nikoliv našeho institutu.

Učitelství ekonomických předmětů

Je akreditovaný ve studijním oboru 1.1.2 Učitelství profesních předmětů a praktické přípravy a umožňuje rozšířit poznatky získané na prvním stupni vysokoškolského studia ve studijním programu učitelství praktické přípravy a v příbuzných studijních programech.

Uplatnění absolventů: Absolventi studijního programu disponují vědomostmi z disciplín své odborné specializace i se znalostmi z teorie odborného vzdělávání pedagogicko-psychologických předmětů, zručností z oborové didaktiky ekonomických předmětů, metodologie vědy, pedagogického výzkumu.

Udělený titul: Mgr.
Forma studia: externí
Délka studia: 2,5 roku (5 semestrů)

Výše školného za semestr:
Externí forma: 515 EUR

Učitelství technických předmětů

Je akreditovaný ve studijním oboru 1.1.2 Učitelství profesních předmětů a praktické přípravy a umožňuje rozšířit poznatky získané na prvním stupni vysokoškolského studia ve studijním programu učitelství praktické přípravy a v příbuzných studijních programech.

Uplatnění absolventů: učitel technických předmětů předmětové skupiny elektrotechnika, školní metodik pro výuku skupin technických předmětů, odborný pracovník participující na vývoji metodických materiálů, specializovaný pracovník státní správy, aj.

Udělený titul: Mgr.
Forma studia: externí
Délka studia: 2,5 roku (5 semestrů)

Výše školného za semestr:
Externí forma: 410 Eur

Přihlášky

Přihlášky se podávají na formuláři: Přihláška ke studiu na vysoké škole (SEVT, přihláška pro magisterské studium)

  • Přijímací zkoušky nejsou.
  • Poplatek za přijímací řízení: bez poplatku.

U přihlášek na magisterské obory uchazeč do jednotlivých kolonek napíše:
Vysoká škola – Vysoká škola DTI, s.r.o.
Fakulta – kolonka bude prázdná
Detašované pracovisko – Dubnica nad Váhom – S
Študijný program – název studijního programu
Forma štúdia – externá
Metóda – kolonka bude prázdná
Prijímaciu skúšku budem robiť z cudzieho jazyka – kolonka bude prázdná

Přílohy:

  • Podepsaný životopis.
  • Ověřená kopie maturitního vysvědčení a bakalářského diplomu.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na adresu: Veřejnosprávní vzdělávací institut o.p.s., P.O.Box 25, nám. Svobody 494, 696 62 Strážnice

Máte-li jakékoliv dotazy stran našich studijních programů, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vás uslyšíme.