00420 731 655 140 info@vvis.cz

Veřejnosprávní vzdělávací institut o.p. s. v rámci spolupráce s Vysokou školou Danubius nabízí možnost získání vysokoškolského vzdělání v následujících bakalářských studijních programech.

3.1.7. Verejná politika a verejná správa

Udělený titul: Mgr.
Forma studia: denní, externí a distanční
Přihláška: přihláška ke stažení a podrobné informace najdete v sekci Přihlášky

3.1.5. Medzinárodné vztahy

Udělený titul: Mgr.
Forma studia: denní, externí a distanční
Přihláška: přihláška ke stažení a podrobné informace najdete v sekci Přihlášky

3.1.14. Sociálna práca

Udělený titul: Mgr.
Forma studia: denní, externí
Studijní materiály:  Studijní materiály pro české studenty jsou v českém jazyce, český student bude studovat českou legislativu.
Přihláška: přihláška ke stažení a podrobné informace najdete v sekci Přihlášky

Profil absolventa

Absolventi druhého stupně vysokoškolského studia dokáží s vysokou mírou samostatnosti a tvořivosti aplikovat teoretické znalosti na různé praktické situace a problémy související s jejich uplatněním v příslušných profesích. Důraz se klade na hluboké znalosti z různých aspektů mezinárodních vztahů – zejména politických, ekonomických právních, kulturních apod.. Komunikační schopnosti, včetně komunikace v rámci mezinárodních týmů.

Uplatnění absolventů

Absolvent studijního oboru mezinárodní vztahy (2. stupeň):
• si osvojí teoreticko-metodologický systém poznatků a jejich aplikaci v praxi,
• nabude znalosti, které mu umožní úzkou specializaci v oblasti mezinárodních vztahů,
• dokáže analyzovat vývoj a procesy na mezinárodní politické scéně a provádět srovnávací analýzu těchto procesů,
• dokáže analyzovat situaci v rámci vývoje struktur a politických procesů probíhajících v jednotlivých regionech a z globálního celosvětového hlediska,
• pracuje se statistickými a ekonomickými údaji,
• samostatná koncepční práce v oblasti tvorby zahraniční politiky,
• je schopný uplatnit se v mezinárodních institucích a v institucích zajišťujících mezinárodní spolupráci v rámci ČR,
• působení v diplomatických službách,
• působení ve státní správě, v ústředních a regionálních strukturách.

Distanční studium

Naše kvalita spočívá v metodě formou Elearningu, který představuje nejmodernější způsob výuky s využitím informačních technologií. Je to implementace informačních technologií do vývoje, distribuce a řízení vzdělávání nebo výuky. Elearning je efektivním prostředkem, jak se spojit se studenty a předat jim cenné informace na dálku. Toto předávání informací se nejčastěji realizuje prostřednictvím on-line distančních kurzů. Fakulta veřejné politiky a veřejné správy pro zkvalitnění vzdělávacího procesu využívá systém Moodle pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Cílem Moodle je poskytovat učitelem, správcem a studentům bezpečný a integrovaný systém vytvářející personalizované vzdělávací prostředí. Výuka v rámci Moodle probíhá v kurzech, které vytvářejí učitelé zveřejňující odborný textový materiál na webové stránce školy, čímž je zajištěna dostupnost přednášek pro studenty.

Studujte atraktivní obory, které mají skvělou budoucnost.

Máte-li jakékoli dotazy stran našich studijních programů, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vás uslyšíme.