00420 731 655 140 info@vvis.cz

Naše škola, jako Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků akreditováno MŠMT ČR, pod. č.j. MSMT46689/2012-201 nabízí:

Studium pedagogiky

Uplatnění absolventů: studijní program je určen učitelům odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku. Absolvent získá Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu studium pedagogiky. Nejedná se o bakalářský obor.

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT – 13483/2015-1-561.

Doba studia: 4 měsíce

Školné za studium: 12 000 Kč
Poplatek za závěrečnou zkoušku: 1 000 Kč

Máte-li jakékoli dotazy stran našich studijních programů, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vás uslyšíme.