Skip to content
Tel.: 00420 731 655 140    info@vvis.cz

Naše škola, jako Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků akreditováno MŠMT ČR, pod. č.j. MSMT-13059/2021-5 nabízí:

Studium pedagogiky

Uplatnění absolventů: studijní program je určen učitelům odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku. Absolvent získá Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu studium pedagogiky. Nejedná se o bakalářský obor.

Vzdělávací program Studium pedagogiky byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT-13059/2021-4-609.

Doba studia: 1 rok
Školné za studium: 20 000 Kč

Máte-li jakékoli dotazy stran našich studijních programů, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vás uslyšíme.

Back To Top