Skip to content
Tel.: 00420 731 655 140    info@vvis.cz

Nezávazná přihláška ke studiu. Zanechejte na sebe kontakt (e-mail či telefon) a budeme vás obratem kontaktovat s dalšími podrobnostmi.

  Váš e-mail

  Váš telefon

  Vámi zvolený obor studia:
  DBAMBALL.M.Bc.Mgr.Studium pedagogiky

  Jste absolventem nebo aktuálním studentem NCONZO a máte (nebo budete mít) specializaci v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví s označením odbornosti specialisty?
  AnoNe

  Podrobnosti k přihláškám do studijních programů Bc. a Mgr.

  Přihlášky pro bakalářské a magisterské studijní programy se podávají na formuláři Přihláška ke studiu na vysoké škole (SEVT, může být česká i slovenská):

  V přihláškách do jednotlivých kolonek napište:

  Vysoká škola – Vysoká škola Danubius
  Fakulta – kolonka bude prázdná
  Študijný program – název studijního programu
  Forma štúdia – externá nebo denní
  Metóda – kolonka bude prázdná
  Prijímaciu skúšku budem robiť z cudzieho jazyka – kolonka bude prázdná

  Přijímací řízení je bez přijímacích zkoušek

  Uchazeč se hlásí ke studiu zasláním přihlášky na zvolenou formu studia a zvolený studijní program. Přihlášky je potřeba zaslat v řádném termínu do 30. 6. 2024.

  K přihlášce na bakalářský studijní program je potřeba přiložit:

  •  ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  •  krátký životopis
  •  doklad o zaplacení poplatku za přihlášku

  Uchazeč, který ukončí středoškolské vzdělání v probíhajícím akademickém roce, je povinný předložit doklad o maturitní zkoušce po jejím vykonání.

  K přihlášce na magisterské studium je potřeba přiložit (jen pro zájemce z jiných škol):

  • ověřenou kopii diplomu
  • vysvědčení a dodatek k diplomu
  • doklad o zaplacení poplatku za přihlášku

  Poplatek za podání přihlášky: 43 €
  Poplatek uhraďte na bankovní účet:
  IBAN: SK69 0900 0000 0002 0192 7056
  BIC: GIBASKBX
  SLSP – pob. Sládkovičovo
  KS: 0308
  VS:077

  Při platbě převodem žádáme uvést do poznámky jméno a příjmení uchazeče.

  Přihlášky zasílejte výhradně v tištěné verzi na adresu:

  Veřejnosprávní vzdělávací institut, o.p.s. Strážnice
  nám. Svobody 494
  696 62 Strážnice

  Máte-li jakékoli dotazy stran našich studijních programů, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vás uslyšíme.

  Back To Top