00420 731 655 140 info@vvis.cz

Elektronická přihláška pro MBA a LL.M:

Přílohy k přihlášce (můžete odevzdat při vaší první osobní návštěvě):

  • Ověřená kopie vysokoškolského diplomu
  • Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně dodatku k diplomu.
  • Strukturovaný životopis.

Přihlášky ke studiu Bc. a Mgr. oborů

Přihlášky pro bakalářské a magisterské studijní programy se podávají na formuláři Přihláška ke studiu na vysoké škole (SEVT, může být česká i slovenská):

Termín pro podání přihlášek: každoročně do 30. června.

V přihláškách do jednotlivých kolonek napište:
Vysoká škola – Vysoká škola DTI, s.r.o
Fakulta – kolonka bude prázdná
Detašované pracovisko – Dubnica nad Váhom – S
Študijný program – název studijního programu
Forma štúdia – externá
Metóda – kolonka bude prázdná
Prijímaciu skúšku budem robiť z cudzieho jazyka – kolonka bude prázdná

Přílohy k přihlášce (můžete odevzdat při vaší první osobní návštěvě):

  • Ověřená kopie maturitního vysvědčení, nebo diplomu Bc.
  • Životopis
  • Potvrzení lékaře

Přijímací zkoušky nejsou
Poplatek za přijímací řízení: bez poplatku
Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na adresu: Veřejnosprávní vzdělávací institut, o.p.s., P.O.Box 25, nám. Svobody 494, 696 62 Strážnice

Elektr. přihláška pro studium pedagogiky:

Obratem vás budeme informovat o dalším postupu k úspěšnému nastoupení k výuce.

„Po získání titulu MBA mne začalo na LinkedIn oslovovat s nabídkou práce mnohem více zajímavých společností.“

„Studium programu MBA pro mne bylo výzvou a cílem k dosažení dalšího vzdělání a rozšíření znalostí a dovedností v rámci oboru i mimo něj. Cenné poznatky využívám k zvýšení efektivity práce a dosažení lepších výsledků ve svém oboru.“

„Již během studia MBA mi byla nabídnuta lepší pozice v rámci naší korporace. Investice do vzdělání se mi rychle vrátila.“

„Studijní program MBA byl pro mne velkou výzvou. Obohatil mne o řadu cenných informací i pro můj obor stavebnictví.“

Máte-li jakékoli dotazy stran našich studijních programů, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vás uslyšíme.