00420 731 655 140 info@vvis.cz

Přihlášky pro bakalářské a magisterské studijní programy se podávají na formuláři Přihláška ke studiu na vysoké škole (SEVT, může být česká i slovenská):

V přihláškách do jednotlivých kolonek napište:

Vysoká škola – Vysoká škola Danubius
Fakulta – kolonka bude prázdná
Detašované pracovisko – Sládkovičovo – S
Študijný program – název studijního programu
Forma štúdia – externá nebo denní
Metóda – kolonka bude prázdná
Prijímaciu skúšku budem robiť z cudzieho jazyka – kolonka bude prázdná

Přijímací řízení je bez přijímacích zkoušek

Uchazeč se hlásí ke studiu zasláním přihlášky na zvolenou formu studia a zvolený studijní program. Přihlášky je potřeba zaslat v řádném termínu do 30. 6. aktuálního školního roku, v prodlouženém termínu do 30. 9. aktuálního školního roku.

K přihlášce na bakalářský studijní program je potřeba přiložit:

  •  ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  •  krátký životopis
  •  doklad o zaplacení poplatku za přihlášku

Uchazeč, který ukončí středoškolské vzdělání v probíhajícím akademickém roce, je povinný předložit doklad o maturitní zkoušce po jejím vykonání.

K přihlášce na magisterské studium je potřeba přiložit (jen pro zájemce z jiných škol):

  • ověřenou kopii diplomu
  • vysvědčení a dodatek k diplomu
  • doklad o zaplacení poplatku za přihlášku

Poplatek za podání přihlášky: 35 €
Poplatek uhraďte na bankovní účet:
IBAN: SK69 0900 0000 0002 0192 7056
BIC: GIBASKBX
SLSP – pob. Sládkovičovo
KS: 0308
VS:077

Při platbě převodem žádáme uvést do poznámky jméno a příjmení uchazeče.

Přihlášky zasílejte výhradně v tištěné verzi na adresu:

Veřejnosprávní vzdělávací institut, o.p.s. Strážnice
nám. Svobody 494
696 62 Strážnice

„Studium programu MBA pro mne bylo výzvou a cílem k dosažení dalšího vzdělání a rozšíření znalostí a dovedností v rámci oboru i mimo něj. Cenné poznatky využívám k zvýšení efektivity práce a dosažení lepších výsledků ve svém oboru.“

„Studijní program MBA byl pro mne velkou výzvou. Obohatil mne o řadu cenných informací i pro můj obor stavebnictví.“

„Po získání titulu MBA mne začalo na LinkedIn oslovovat s nabídkou práce mnohem více zajímavých společností.“

„Již během studia MBA mi byla nabídnuta lepší pozice v rámci naší korporace. Investice do vzdělání se mi rychle vrátila.“

Máte-li jakékoli dotazy stran našich studijních programů, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vás uslyšíme.