00420 731 655 140 info@vvis.cz

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., se sídlem Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1, vám nabízíme certifikovaná školení v oblasti BOZP.

I. Přípravný kurz pro získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP

Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí získat potřebné znalosti pro zajišťování úkolů v prevenci rizik v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci kurzu budou po jeho ukončení připraveni složit zkoušku z odborné způsobilosti v rozsahu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

Cena: 14 520 Kč, v ceně kurzu jsou zahrnuty studijní materiály a odborné publikace

Začátek kurzu: září 2019, termín podání přihlášky 30. 4. 2019

Rozsah: 16 přednášek dle časového plánu, které se konají vždy o víkendu od 09:00 do 12:30 hod.

Místo konání: Veřejnosprávní vzdělávací institut, o.p.s., nám. Svobody 494, Strážnice (mapa)

Doplňující informace: Pokud chce absolvent kurzu získat zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP dle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, musí se ke zkoušce přihlásit a úspěšně ji složit. Zkouška se bude konat ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, který je držitelem akreditace pro provádění zkoušek, udělené rozhodnutím MPSV.

II. Konzultační kurz pro získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP

Dvoudenní vzdělávací kurz pro přípravu ke zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Účastníci kurzu si pod odborným vedením přehledně zopakují všechny okruhy témat, které stanovuje pro zkoušku z odborné způsobilosti nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

Kurz je určen pro zkušené odborníky s praxí.

Cena: 4 840 Kč

Rozsah: Dvoudenní víkendový kurz od 9:00 – 14:30 hod.

Místo konání: Veřejnosprávní vzdělávací institut, o.p.s., nám. Svobody 494, Strážnice (mapa)

Doplňující informace: Pokud chce absolvent kurzu získat zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP dle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů musí se ke zkoušce přihlásit a úspěšně ji složit.

Zkouška

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. patří mezi instituce, které získaly od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR akreditaci pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti podle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cena zkoušky: 5 000 Kč

Máte-li jakékoli dotazy stran certifikovaných školení BOZP, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vás uslyšíme.