00420 731 655 140 info@vvis.cz

Certifikovaná školení pro BOZP

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., vám nově nabízíme Přípravný kurz pro získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP. Stávající pracovníci BOZP mohou absolvovat náš zkrácený Konzultační kurz. Těšíme se na…

Čti víc...