00420 731 655 140 info@vvis.cz

Masters of Business Administration (MBA)
Název studijního programu: Veřejnosprávní činnost
Typ studijního programu: specializační studium
Forma studia: kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky
Cena za celé studium: 60 000 Kč (Platba v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 2 500 Kč)
Charakteristika studijního programu:
Profesní vzdělávací program Masters of Business Administration ve specializaci veřejnoprávní činnost je zaměřen především na právní disciplíny, které zejména pracovníci státní a veřejné správy a ostatní uchazeči o profesní vzdělávání MBA nejvíce požadují.
Cíle studijního programu:
Cílem studijního programu je rozvinout potřebné profesní kompetence pracovníků státní a veřejné správy, manažeru a ostatních zájemců o specializační studium. Dále je vytvářen základ pro rozvoj komunikativních, organizačních a řídících dovedností, podpůrná je snaha budovat proklientsky orientované pojetí práce. Tím budou absolventům poskytnuty lepší podmínky nejen pro kvalitnější výkon profese, ale i pro rozšíření možností jejich uplatnění i kariérního růstu.

Podmínky přijetí:
Abyste mohli začít studovat vzdělávací program MBA, nemusíte skládat žádné přijímací zkoušky. Pro přijetí Vám stačí:
Ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo víceletá manažerská praxe ve vedoucích funkcích
podání přihlášky ke studiu MBA.
Studijní plán je koncipován modulově. Jednotlivé moduly představují samostatné akreditované vzdělávací programy. Obsahuje tyto základní moduly:

Management a marketing ve veřejnosprávní činnosti
Správní právo ve veřejném sektoru v kontextu práva EU
Řízení lidských zdrojů ve veřejné správě
Korupce v rozhodovacím a řídícím procesu ve veřejné správě

Ukončení studia:
Obhajoba závěrečné práce

Absolvovaním vzdělávacího programu MBA získáte:
Nové znalosti a dovednosti v oblasti veřejnosprávní činnosti a managementu
Zlepšíte týmovou práci svojí a ostatních lidí ve vaší organizaci
Vše pod vedením zkušených managerů z praxe
Certifikát o absolvovaní jednotlivých akreditovaných vzdělávacích programech
Zakončením ziskate diplom s právem užívat titul MBA