00420 731 655 140 info@vvis.cz

Master of Laws (LL.M.)
Název studijního programu: Veřejnoprávní činnost
Typ studijního programu: Specializační studium
Forma studia: kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky
Cena za celé studium: 60 000 Kč (Platba v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 2 500 Kč)
Charakteristika a cíle studijního programu:
Profesní vzdělávací program Master of Laws (LL.M.) je zaměřený na zvýšení odborné právní kvalifikace v oblasti veřejnoprávní činnosti v kontextu práva EU pracovníku státní a veřejné správy, profesionálních právníků, advokátů, notářů, ale i právních specialistů z podnikové sféry a manažerů, kteří si přejí doplnit své právní vzdělání. Studium je výrazně prakticky orientováno.
Podmínky přijetí:
Abyste mohli začít studovat vzdělávací program LL.M., nemusíte skládat žádné přijímací zkoušky. Pro přijetí Vám stačí:
ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo víceletá manažerská praxe ve vedoucích funkcích,
podání přihlášky ke studiu
Studijní plán je koncipován modulově. Jednotlivé moduly představují samostatné akreditované vzdělávací programy:
Management a marketing ve veřejnosprávní činnosti
Správní právo ve veřejném sektoru v kontextu práva EU
Řízení lidských zdrojů ve veřejné správě
Korupce v rozhodovacím a řídícím procesu ve veřejné správě
Ukončení studia:
Obhajoba závěrečné práce
Absolvovaním vzdělávacího programu LL.M. získáte:
Nové znalosti a dovednosti v oblasti veřejnoprávní činnosti
Zlepšíte týmovou práci svojí a ostatních lidí ve vaši organizaci
Vše pod vedením zkušených managerů z praxe
Certifikát o absolvovaní jednotlivých akreditovaných vzdělávacích programů
Zakončením ziskate diplom s právem užívat titul LL.M.